logo 2

1000 roků od únosu
Jitky ze Schweinfurtu Břetislavem I.
a jejich pozdější usazení se v Olomouci