O projektu

logo 2

Rok 2021 přináší pro Olomouc naprosto výjimečné výročí události, která zásadním způsobem formovala na další staletí status města jako hlavního města Moravy a důležitého mocenského centra panovnických dynastií, ve své podstatě historický moravský protipól Prahy.

Letos uplyne 1000 roků od heroického únosy Jitky ze Schweinfurtu knížetem Břetislavem I. roku 1021, následovaného odjezdem na Moravu a usazení se v Olomouci.

Na to reaguje projekt "Milénium olomouckých Přemyslovců", který reflektuje i další významná výročí s tím související.

Připomíná také 990. výročí narození knížete Spytihněva, nejstaršího syna Břetislava a Jitky, v Olomouci roku 1031, 960. výročí jeho úmrtí a vystřídání na českém trůnu jeho mladším bratrem Vratislavem, pozdějším prvním českým králem, též narozeným v Olomouci.

S jeho pětinásobným pravnukem Václavem III., od jehož olomoucké vraždy roku 1306 uplyne 715 let, se na stejném místě uzavírá královská linie přemyslovského rodu. Ten dal Moravě i dva biskupy: Dětleba, od jehož úmrtí uběhne 840 roků, a Jana VII., zv. Volek, který skonal před 670 lety.

K důležitým letošním kulatým výročím patří také 1030 let od první zmínky o Olomouci v dokumentu Dagome Iudex, 890 let od posvěcení katedrály svatého Václava, resp. 880 roků od přenesení katedry od sv. Petra ke sv. Václavovi.

Projekt „Milénium olomouckých Přemyslovců“ připomíná na pozadí únosu tuto unikátní průsečnici výročí celou řadou kulturních, společenských, populárně naučných, vzdělávacích i pietních akcí. Jde nejen o aktuální připomínku historických událostí a osobností - jejích aktérů, ale zejména v dlouhodobém horizontu vytváření turistické značky “Olomouc – město Přemyslovců“, místo spoluvytváření nejstarších dějiny české státnosti.

Projekt je pro svou rozsáhlost rozfázovaný do tří let. V letošním roce mj. vznikne „přemyslovská“ turistická trasa doplněná tištěnou brožurkou, uskuteční se komentovaná vycházka přemyslovskou Olomoucí s možností jejího dalšího opakovaní na objednávku a zakládáme také tradici pietního průvodu k uctění památky v našem městě zavražděného krále Václava III.