Olomoučtí Přemyslovci

logo

SEZNAM VLÁDCŮ

OLOMOUCKÉHO PŘEMYSLOVSKÉHO ÚDĚLU

1055–1056      Vratislav I.
1056-58   Spytihněv II. (interregnum českého knížete)
1058–1061   Vratislav I.
1061–1087   Ota I. Olomoucký bratr Vratislava I.
1087–1091   Boleslav syn Vratislava I.
1091–1107   Svatopluk Olomoucký syn Oty I., bratr Oty II.
1091–1110   Ota II. Olomoucký syn Oty I., bratr Svatopluka
1110-113   Vladislav I. (interregnum českého knížete)
1113–1126   Ota II. Olomoucký
1126–1130   Václav (I.) synovec Oty II.
1130-1135   Soběslav I. (interregnum českého knížete)
1135–1137   Lupolt Olomoucký vlastník Václava I.
1137–1140   Vladislav Olomoucký bratranec Lupolta
1140–1160   Ota III. Dětleb vlastník Vladislava Olomouckého
1160-1164   Vladislav II. (interregnum českého knížete)
1164–1173   Bedřich syn českého knížete Vladislava II.
1173–1176   Oldřich syn českého knížete Soběslava I.
1177–1179   Václav II. bratr Oldřicha
1179-1182?   Přemysl Otakar I.
1182?–1190   Konrád III. Ota syn Konráda II. Znojemského
1190–1201?   Vladimír a Břetislav synové Oty III. Dětleba

rodokmen

únos